CARINIANA PYRIFORMIS PDF

Offer valid only once per customer. This work has been selected by scholars pyrifogmis being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. Shopbop Designer Fashion Brands. Huang for allowing us to use her image to illustrate the characters of this species. Description — Tree to We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Author:Samurg Galrajas
Country:South Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):15 February 2019
Pages:451
PDF File Size:3.83 Mb
ePub File Size:13.33 Mb
ISBN:720-2-89633-978-9
Downloads:97060
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygolkisLOBI calycini 5, in alabastro globo petalorum breviora, ex margine hypanthii libero oriundi, inaequales, persistentes, rarissime circumscissi et decidui. BACCA calyce coronata, 1—4-sperma. SEMEN testa cartilaginea, pallida v. Genus in honorem dixi ILL. Rio de Janeiro: Mikan, coll.

GOMIDESIA MARTIANA BERG: ramulis foliisque novellis subtus, paniculis et alabastris ochraceo-farinosis; foliis petiolatis, chartaceis, oblongo-lanceolatis, basi latioribus ibique acutis, apicem versus sensim acutatis, obtusiuscule acuminatis, adultis glabris, subtilissime ciliatis, obscure creberrimeque pellucidopunctatis, venosis, limbinerviis: paniculis subterminalibus, multifloris, folio dimidio brevioribus; germine biloculari; sepalis ovatis , obtusis, utrinque minutissime sericeis.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Sellow. Ramuli callo iuterpetiolari transversali, saepissime utrinque in setas stipulares carnosas excurrente instructi. Folia magna. Sepala lata, truncata v. Antherae lineares v. Textus p. FARINOSA : ramulis cymisque et foliis subtus praesertim ad nervos farina ochracea dense conspersis; foliis lanceolato-oblongis, basi acutis. RAMI tereti-compressi, ad nodos callo interpetiolari stipulari instructi, exophloeo delapso laeves, glabri.

CYMAE pedunculatae, 3—5" lg. GENUINA : ramulis cymisque pube subsericea velutinis; foliis oblongis, basi acutis, supra pube decidua subvillosis, subtus in nervis venisque subhirsutis. Myrtus spectabilis Mart. Myrcia spectabilis DC. Habitat in locis editis silvarum prov. Rio de Janeiro: a. Hilaire, Lhotzky coll. BROWNIANA BERG : ramulis, petiolis, foliis subtus, alabastris minutissime albo-lepidotis; foliis petiolatis, oblongis, acute acuminatis, supra glabris, nitidis, pellucidopunctatis ; cymis geminis , supraaxillaribus , trichotomis , compressis , folio 3-plo fere brevioribus; germine biloculari; sepalis obtusissimis.

Myrcia Browniana Gardner in Hook. Rio de Janeiro, floret Martio: Gardner coll. AMPLEXICAULIS BERG: innovationibus strigoso-sericeis; foliis sessilibus, oblongis, basi cordata amplexicaulibus, apice acute acuminatis, reticulato - costatis, arcuatim limbinerviis; paniculis racemosis, oppositis, paucifloris, subterminalibus, folio multo brevioribus; sepalis ovatis, acutiusculis.

Rio de Janeiro silvis maritimis ad S. Crucem, Aug. FOLIA 5—9" lg. Habitat: a. Pauli: Sellow. GOMIDESIA BLANCHETIANA BERG: ramulis paniculisque valde compressis gemmisque et alabastris strigoso - sericeis; foliis petiolatis, chartaceis, ovato-oblongis, acuminatis, basi breviter acutis, discoloribus, supra glabris, nitidis, pellucido-punctatis, tenuiter reticulatis, subtus sparse pilosis, reticulato-costatis, longissima a margine distantia arcuatim duplicato-limbinerviis; paniculis cymosis, axillaribus, decompositis, superioribus folio brevioribus ; germine biloculari; sepalis latis, rotundatis, apiculatis, sericeis.

FOLIA opposita, margine recurva, apice gradatim attenuata, acute v. Bahiensi: Blanchet coll. Hamadryas 8. GOMIDESIA POEPPIGIANA BERG: ramulis paniculisque validis compressis, foiiisque novellis et alabastris tenuissime sericeis; foliis breviter petiolatis, chartaceis, ovali-oblongis, utrinque angustatis, apice brevissime acuminatis, discoloribus, creberrime pellucido-punctatis, adultis glabris, supra nitidis, subtus opacis, reticulato-costatis, longiore a margine distantia arcuatim limbinerviis; paniculis cymosis axillaribus, folio brevioribus; germine biloculari; bacca globosa, subsericea, disperma, lobis calycinis obtusis, erectis coronata.

Rio de Janeiro : Sellow. Callus interpetiolaris transversalis obsoletus. Myrcia anacardiaefolia Gardner in Hook. Habitat: in nemoribus prov. Pauli: a. Rio de Janeiro nemoribus primaevis, floret Februario : Gardner n. Variat: foliis oblongo - lanceolatis; germine biloculari; stylo staminibus breviore.

Folium: Tabula nostra I. FRUTEX 4—6-pedalis ; RAMI elongati, stricti, has in versus teretiusculi, glabri; ad nodos callo interpetiolari angusto, utrinque in setas 4, carnosas, stipulares excurrente instructi. LOBI calycini 5, lati, rotundati, strigoso ciliati.

BACCA 8 " diametro, succosa, calyce hirto coronata, glandulis tuberculata, hirtella, 3-sperma. Hilaire; ad pagulum Fazenda de Mathias Ramos et Virahi aliisque locis prov. Rio de Janeiro: Sellow, Pohl coll. Myrtus cordiaefolia Mart. Myrcia cordiaefolia a. Pauli, floret Decembri: M. Myrtus cordiaefolia? CALYX obsolete 5-lobus. Linkiana distincta. Habitat in silvis prope urbem Villa do Principe in prov. Hilaire ; nec non in campis Taboleiro consitis ad Taubate in prov.

Pauli, floret Januario : M. RAMI In prov. Itio de Janeiro: ad radicem M. Serra de Taguahy, Martio flor. Crucem: Vell. Ramuli callo interpetiolari tansversali, interdum utrinque in setas carnosas stipulares excurrente instructi. Folia majora. Antherae ovales, compressae, subquadriloculares, loculis rima spirali apice extrorsum basi introrsum dehiscentibus, marginibus explanatis. GOMIDESIA HEBEPETALA BERG : ramulis tenuibus petiolisque nervis foliorum subtus, paniculis et alabastris dense brunneo-pubescentibus ; foliis petiolatis, chartaceis, obverse oblongo-lanceolatis, basin versus subcuneatis , supra medium dilatatis, abhinc obtuse acuminatis, obscure pellucido-punctatis, discoioribus, supra excepto nervo glabris, subnitidis, subtus puberulis, supra subimpresso-, subtus elevato-, reticulato-venosis, arcuatim limbinerviis; paniculis subterminalibus, folio brevioribus v.

RAMI tenues, teretes, glabri; novelli compressi. LOBI calycini 5 , lati, breves. Ad amnem Rio S. Francisco: M. GOMIDESIA HOOKERIANA BERG: ramulis validis foliisque subtus, paniculis et alabastris brunneo-tomentosis; foliis petiolatis, rigidis, ovali-oblongis, interdum oblongis, utrinque obtusatis, bullatis, pellucido-punctatis, superne glabris, subnitidis, ibidem impresso-, subtus elevato-, reticulato-costatis, arcuatim duplicato-limbinerviis; paniculis 3—4-pliciter ramosis, multifloris, axillaribus et subterminalibus, folium aequantibus; germine biloculari; bacca globosa, puberula, 1—2-sperma; sepalis latis, brevibus, obtusis, conniventibus coronata.

SEMEN testa pallida, cartilaginea instructum. Rio de Janeiro, nec non ad Sorocaba prov. Dryas, Oreas. CYMAE longe pedunculatae, interdum foliatae, 2 — 4" lg.

Bahiensi: Freyreiss; nec non in prov. Habitat in nemoribus juxta S. Anna, prope Villa de S. Joao do Principe S. Joao Marcos , in prov. Rio de Janeiro, floret Dec. Ramuli callo interpetiolari destituti. Folia minora. Sepala obtusa v.

CYMAE pedunculatae, 2—5" lg. Sonderi, Vindob. GOMIDESIA CASARETTEANA BERG: ramulis foliisque hornis ad petiolum et nervos subtus, paniculis, bracteis subtus alabastrisque rufescenti-tomontosis; foliis petiolatis, rigidis, opacis , ovatis, utrinque obtusis, apicem versus paullo angustatis, supra glabriusculis , prominulo-reticulatis , subtus fusco-, impellucido-punctatis, pubescentibus, costatis et tenuiter reticulatis longiore a margine distantia areuatim limbinerviis; paniculis folium subaequantibus; floribus subsessilibus; bacca globosa, lobis calycinis triangularibus, obtusiusculis coronata.

Myrcia pubescens DC. RAMI compressi. LOBI calycini 5, intus sericei, in flore deflorato inflexi. Mikaniana differt: indumento densiore, foliis hornis rigidis, impellucido- punctatis, ovali-oblongis, reticulato - venosis , ecostatis; cymis trichotomis; floribus in dichotomia sessilibus. Hilaire; nec non prope urbem Guaratuba, ad fines prov. Pauli: St.

GOMIDESIA MIKANIANA BERG: ramulis novellis foliisque hornis ad petiolum et nervum subtus, paniculis, bracteis subtus alabastrisque brunneo-strigosis; foliis petiolatis, ovali-oblongis , utrinque obtusis, novellis membranaceis, elevato-, obscure pellucido-punctatis, ciliatis, utrinque puberulis, adultis rigidis, supra prominulo - reticulatis , glabris , subtus reticulato - venosis; arcuatim limbinerviis; cymis trichotomis in ramulo abbreviato axillari, foliis paullo brevioribus; floribus in dichotomiis sessilibus; germine biloculari; lobis calycinis triangularibus, obtusiusculis.

CYMAE 3" lg. Minas Geraes: M. Oreas et Hamadryas. GOMIDESIA SPRENGELIANA BERG: ramulis foliisque novellis subtus, paniculis bracteisque et alabastris brunneo-strigosis ; foliis petiolatis, coriaceis, ovali-oblongis, obtusis, basi acutis , supra glabris, impresso-, subtus elevato-punctalis, ibique excepto nervo glabratis, reticulato-venosis , sublongiori a margine distantia arcuatim limbinerviis; paniculis axillaribus et subterminalibus, bracteatis, folio longioribus; germine 2-loculari; lobis calycinis subrotundo-ovatis, obtusis.

Habitat in silvis Capoes ad urbem Ypanema, prov.

LELAKI TERINDAH ANDREI AKSANA PDF

Category:Lecythidaceae

LOBI calycini 5, in alabastro globo petalorum breviora, ex margine hypanthii libero oriundi, inaequales, persistentes, rarissime circumscissi et decidui. BACCA calyce coronata, 1—4-sperma. SEMEN testa cartilaginea, pallida v. Genus in honorem dixi ILL. Rio de Janeiro: Mikan, coll. GOMIDESIA MARTIANA BERG: ramulis foliisque novellis subtus, paniculis et alabastris ochraceo-farinosis; foliis petiolatis, chartaceis, oblongo-lanceolatis, basi latioribus ibique acutis, apicem versus sensim acutatis, obtusiuscule acuminatis, adultis glabris, subtilissime ciliatis, obscure creberrimeque pellucidopunctatis, venosis, limbinerviis: paniculis subterminalibus, multifloris, folio dimidio brevioribus; germine biloculari; sepalis ovatis , obtusis, utrinque minutissime sericeis. Habitat in prov.

LA PROMESA FRIEDRICH DURRENMATT PDF

Cariniana pyriformis

Not for the casual reader. The heartwood is pinkish brown or reddish; it is usually not clearly demarcated from the 5 - 7cm wide band of paler-coloured sapwood. The texture is rather fine; the grain straight to slightly interlocked, and sometimes attractively figured; lustre medium to high. The wood is moderately hard; moderately heavy; tough; strong; durable, being resistant to termites, dry wood and marine borers, and moderately resistant to fungi.

ASSHOLISM FREE PDF

CARINIANA PYRIFORMIS PDF

.

HANDEL EMISJAMI W TEORII I PRAKTYCE PDF

.

Related Articles